Fri-Fragt-Fredag!

Gratis fragt på alle ordrer hele dagen!

Privat

Arabica

Du har sikkert hørt navnet før: Arabica. Arabica er en af verdens mest populære kaffebønner, som vi gør dig klogere på her. Det er ikke dumt at have lidt god viden på rygraden om netop denne kaffebønne, der er en verdensberømt en af slagsen.

Læs også:

Upload Image...

Hvad er Arabica?

Arabica er en sort af kaffetræer, der oprindeligt stammer fra Etiopien. Smagen på Arabica bønnerne er en type med større varianter og flere smagsnuancer. 

Hvor gror Arabica? 


Arabica kaffeplanterne gror bedst i bjergrige klimaer. Planterne kræver en temperatur på 15-25°C og bliver mellem 2.5 og 4.5 meter høje. Aribaca er en skrøbelig plante, der kræver jord med en lav pH-værdi og let skygge omkring sig.

På grund af Arabica plantens skrøbelighed er denne sort dyrere at producere, da den giver mindre kaffe pr. hektar sammenlignet med fx Robusta. Et sundt Arabica træ producerer cirka et til fem kg. kaffebær på en sæson, hvor man normalt skal bruge fem til seks kg. kaffebær for at producere et kg. kaffe.

Arabica bønnerne dyrkes bl.a. på plantager i Etiopien, Latinamerika, Brasilien, Indonesien og Columbia, og udgør ca. 60-70% af verdensproduktionen.

Hvad er forskellen på Arabica og Robusta?

Lad os give dig fire forskellige på Arabica og Robusta, der hjælper dig med at kende forskel på de to bønner: 

  • Arabica er sød og mild. Robusta er skarp og stærk. 
  • Robusta indeholder dobbelt så meget koffein som Arabica 
  • Robust bønner er billigere end Arabica

Arabica

You’ve probably heard the name before: Arabica. Arabica is one of the world’s most popular coffee beans, which we’ll tell you more about here. It’s not a bad idea to have some good knowledge about this particular coffee bean, which is a world-famous one.

Read also:

Upload Image...

What is Arabica?

Arabica is a variety of coffee tree that originated in Ethiopia. The flavour of Arabica beans is a type with greater variability and more nuances of flavour.

Where does Arabica grow?


Arabica coffee plants grow best in mountainous climates. The plants require a temperature of 15-25°C and grow between 2.5 and 4.5 metres tall. Aribaca is a fragile plant that requires soil with a low pH and light shade around it.

Due to the fragility of the Arabica plant, this variety is more expensive to produce as it yields less coffee per hectare compared to Robusta, for example. A healthy Arabica tree produces about one to five kg of coffee beans a season, when you normally need five to six kg of  coffee berries to produce one kg of coffee.

Arabica beans are grown on plantations in Ethiopia, Latin America, Brazil, Indonesia and Columbia, and account for around 60-70% of world production.

What is the difference between Arabica and Robusta?

Let us give you four different ones on Arabica and Robusta that will help you know the difference between the two beans:

  • Arabica is sweet and mild. Robusta is sharp and strong.
  • Robusta contains twice as much caffeine as Arabica
  • Robust beans are cheaper than Arabica beans
ØNSK logo

Få vores tips og tricks

Skriv dig op til vores nyhedsbrev
og få vores kaffetips og
-tricks direkte i indbakken.