Fri-Fragt-Fredag!

Gratis fragt på alle ordrer hele dagen!

Privat

Du kommer ikke udenom crema, når du skal brygge en god mundfuld espresso. Men det er der heller ingen god grund til. Crema tilføjer et aromatisk krydderi til din espresso og gør kun den smagfulde slurk bedre.

Læs også:

Espresso - ØNSK kaffe - specialkaffe

Hvad er crema?

Crema er det her gyldne, nærmest karamelliseret, lag skum, der hviler på toppen af din espresso. Crema kendetegner espresso, og nogle mener, at det gyldne skum giver kaffen en intens smag, der også forlænger smagsoplevelsen på tungen. Vi ser crema som et bittert element, der tilføjer balance til espressoen.

Crema betyder creme på italiensk. Og nej, den oversættelse havde du nok ikke behøvet, men vi tager den med i beskrivelsen af det gyldne skum. Nu til den tekniske beskrivelse:

Sådan bliver crema til

Ifølge James Hofmann, der har skrevet bogen ”The World Atlas of Coffee”, er cremen på toppen af en espresso et resultat af vand under tryk. Vandet, der er under det her tryk, opløser mere kuldioxid (en gasart, der er i kaffebønnerne, som bliver dannet under ristningen). Når den færdigbryggede væske så kommer tilbage til normalt tryk på vej til koppen, kan væsken ikke længere holde på kuldioxiden – og den kommer altså ud som utallige små bobler. Boblerne bliver fanget i væsken, og fremstår som det her skum på toppen: Crema!

I mange år var crema beskrevet som den her vigtige egenskab, der også beviser, hvorvidt kaffebryggeren kan sit kram, men crema fortæller egentlig bare to ting:

  • Hvor frisk kaffebønnerne er. Jo længere tid siden ristning, des mindre kuldioxid er der heri (mindre crema på toppen).
  • Espressoens styrke. Jo mørkere skummet er, des stærkere er væsken.

You can’t go without crema when brewing a good mouthful of espresso. But there is no good reason for that. Crema adds an aromatic spice to your espresso and only makes the tasty sip better.

Read also:

Espresso - ØNSK kaffe - specialkaffe

What is crema?

Crema is this golden, almost caramelised, layer of foam that rests on top of your espresso. Crema is the hallmark of espresso, and some believe that the golden foam gives the coffee an intense flavour that also prolongs the taste experience on the tongue. We see crema as a bitter element that adds balance to the espresso.

Crema means cream in Italian. And no, you probably didn’t need that translation, but we’ll include it in the description of the golden foam. Now for the technical description:

How crema is made

According to James Hofmann, author of the book “The World Atlas of Coffee”, the cream on top of an espresso is the result of water under pressure. The water under this pressure dissolves more carbon dioxide (a type of gas in coffee beans that is formed during roasting). When the brewed liquid returns to normal pressure on its way to the cup, it can no longer hold on to the carbon dioxide – and it comes out as tiny bubbles. The bubbles get trapped in the liquid, and appear like this foam on top: Crema!

For many years, crema was described as this important characteristic that also proves whether the coffee brewer knows its stuff, but crema really just tells you two things:

  • How fresh the coffee beans are. The longer since roasting, the less carbon dioxide is present (less crema on top).
  • Espresso strength. The darker the foam, the stronger the liquid.
ØNSK logo

Få vores tips og tricks

Skriv dig op til vores nyhedsbrev
og få vores kaffetips og
-tricks direkte i indbakken.