Fri-Fragt-Fredag!

Gratis fragt på alle ordrer hele dagen!

Privat

I verden af kaffe er der mange udtryk, der er værd at kende og ikke mindst udfolde. Et af disse er cupping, som vi på dansk også kalder kaffesmagning. Men lad os holde os til cupping. Det er trods alt det internationale ord, man bruger som fælles betegnelse.

Hvad er cupping?

Cupping er en måde at smage og vurdere kaffen på. Det er den måde, hvorpå man sammenligner kvaliteten af kaffebønner på, men du kan også bruge cupping til at finde frem til en risteprofil, der klæder og passer til de udvalgte bønner.

Sådan fungerer kaffecupping

Det fungerer sådan, at man brygger en række forskellige kaffetyper på præcis samme måde for at smage dem op imod hinanden. Det nytter ikke noget, at kafferne adskiller sig for meget fra hinanden. At smage mørkristede espressobønner og lysristede kaffebønner i samme cupping giver eksempelvis ikke meget mening, da de per definition vil have vidt forskellige smagsprofiler.

Hos ØNSK cupper vi flere gange om måneden. Det sker eksempelvis i forbindelse med en ny Månedens kaffe.Typisk vil vi eksperimentere med forskellige risteprofiler for at bestemme, hvordan de grønne kaffebønner skal ristes, så de smager bedst. Samtidig smager vi den potentielle Månedens kaffe op imod vores andre kaffer i sortimentet for at smage, hvor den ligger i forhold til vores allerede eksisterende varianter.

Sådan kaffecupper du selv

Har du lyst til at prøve kræfter med cupping derhjemme, har vi selvfølgelig en friskbrygget guide klar til dig lige her. Det er sjovt, og giver dig rig mulighed for at lære mere om smagsnuancer og aroma. Velbekomme!

In the world of coffee, there are many expressions worth knowing and not least unfolding. One of these is cupping, which we also call coffee tasting. But let’s stick to cupping. It is, after all, the international word used as a common designation.

What is cupping?

Cupping is a way to taste and evaluate coffee. This is the way to compare the quality of coffee beans, but you can also use cupping to find a roasting profile that suits and fits the selected beans.

How coffee cupping works

The way it works is that you brew a number of different coffees in exactly the same way to taste them against each other. It does not matter that the coffees differ too much from each other. For example, tasting dark-roasted espresso beans and light-roasted coffee beans in the same cupping does not make much sense, as they will by definition have very different taste profiles.

At ØNSK we are cupping several times a month. Typically, we’ll experiment with different roasting profiles to determine how to roast the green coffee beans for the best flavour. At the same time, we taste the potential Coffee of the Month against our other coffees in the range to taste where it is in relation to our already existing varieties.

How to make your own coffee cup

If you’d like to try cupping at home, we’ve got a freshly brewed guide for you right here. It’s fun, and gives you plenty of opportunity to learn more about flavours and aromas. You’re welcome.

ØNSK logo

Få vores tips og tricks

Skriv dig op til vores nyhedsbrev
og få vores kaffetips og
-tricks direkte i indbakken.