Fri-Fragt-Fredag!

Gratis fragt på alle ordrer hele dagen!

Privat

Espresso - ØNSK Kaffe

Hvad er espresso?

Espresso er en særlig måde at brygge kaffe på, hvilket navnet i sig selv også refererer til. Espresso betyder nemlig ”kaffe under tryk”, som er netop det, man gør, når man brygger espresso: Man brygger under intenst tryk. Derudover lægger navnet sig også op af ordet ”hurtig”, da de første espressomaskiner var skabt med henblik på at lave en hurtig, klassisk kop kaffe. Det kan også være årsagen til, at mange får ordet galt i halsen, og kalder det en ”ekspresso”. Nok er espresso serveret med ekspres – men det er altså ikke det navn, italienerne i sin tid gav den mundrette mokka.

Bryggemetoden munder ud i en lille og meget stærk kop kaffe, der er et smagfuldt bevis på, at det ikke er størrelsen, men gørelsen, der er afgørende for en aromatisk mundfuld.

Espresso - ØNSK Kaffe

Hvad er espresso?

Espresso en intens, italiensk bryggemetode. Kort fortalt er espresso mindst 7 gram fintkværnede kaffebønner pr. espressoshot. De syv gram frisk- og fintkværnede bønner presses og brygges under intenst tryk, som navnet også betyder.

Du har sikkert set en travl barista stå med et håndtag-lignende og trylle din kaffebestilling frem på disken. Dette værktøj er espresso-magiens tryllestav, hvori den kværnede kaffe stampes flad for at fjerne luften. Herefter pumper espressomaskinen vand nær kogepunktet ned igennem kaffen, og ud drypper velbrygget espresso i koppen.

Det kræver ikke en titel som barista at begive sig ud i den italienske bryggemetode. Vi tager dig og din kop i hånden, og guider dig til at brygge det perfekte skud espresso.

Espresso: Hvad er single shot og double shot?

Når du skal brygge espresso, er det en klar fordel, at du har lidt know-how og en forståelse for mængden – og om der skal et single eller double shot i koppen. Det giver dig bedre grobund for at skabe den bedst mulige espresso-oplevelse.

·    Single shot: 20-30 ml. vand køres igennem ca. 7-10 gram fintmalet kaffe på 20-30 sekunder
·    Double shot: 28-60 ml. vand køres igennem ca. 14-20 gram fintmalet kaffe på 20-30 sekunder

… Værsgo! To tommelfinger-tips til at trylle en eminent espresso frem.

Det er selvfølgelig også ret afgørende for din shot-succes, at du har gode kaffebønner med som følgesvend. Hos ØNSK har vi et udsøgt udvalg af kaffebønner, du kan bruge som fundament til din espresso. Så er du godt på vej mod en smagsoplevelse, du hurtigt får lyst til at prøve (og nørde) igen.

Espressoens historie

Espresso er endnu en genistreg fra støvlelandet, vi ydmygt takker italienerne for at have opfundet i 1900-tallet. Siden dengang har espresso gjort sit indtog i hele verden, og særligt caféerne har taget den intense bryggemetode til sig. Espresso er fundament for cremede darlings som café latte, cappuccino, cortado – og andre favoritter, vi nyder bedst på en fortorvscafé med larmende Vespa’er omkring og brosten under fødderne. Nuvel. En café i hjemlige omgivelser kan også gå an, hvis blot espressoen er brygget med know-how og kærlighed.

Fun fact (der også er ret brugbart, hvis du skal til Italien): En espresso i Italien må kun koste 1 Euro, hvis man drikker den stående i baren.

Espresso - ØNSK Kaffe

What is espresso?

Espresso is a special way of brewing coffee, which the name itself also refers to. Espresso means “coffee under pressure”, which is exactly what you do when you brew espresso: you brew under intense pressure. In addition, the name also comes from the word “fast”, as the first espresso machines were created to make a quick, classic cup of coffee. It may also be the reason why many people get the word wrong and call it an “expresso”. Espresso may be served with espresso – but that’s not the name the Italians gave to the bite-sized mocha.

The brewing method results in a small and very strong cup of coffee, which is a tasteful proof that it is not the size but the making that is decisive for an aromatic mouthful.

Espresso - ØNSK Kaffe

What is espresso?

Espresso an intense, Italian brewing method. In short, espresso is at least 7 grams of finely ground coffee beans per espresso shot. The seven grams of freshly and finely ground beans are pressed and brewed under intense pressure, as the name also means.

You’ve probably seen a busy barista standing with a handle-like and conjuring up your coffee order on the counter. This tool is the magic wand of espresso, in which the ground coffee is flattened to remove the air. Then the espresso machine pumps water near boiling point through the coffee, and out drips well-brewed espresso into the cup.

It doesn’t take a barista’s title to venture into the Italian brewing method. We take you and your cup by the hand and guide you to brew the perfect shot of espresso.

Espresso: what is single shot and double shot?

When you’re brewing espresso, it’s a definite advantage to have some know-how and an understanding of volume – and whether you need a single or double shot in your cup. This gives you a better foundation for creating the best possible espresso experience.

– Single shot: 20-30 ml. of water is run through approx. 7-10 grams of finely ground coffee in 20-30 seconds
– Double shot: 28-60 ml. water run through approx. 14-20 grams of finely ground coffee in 20-30 seconds

… Here you go! Two thumb tips to conjure up an eminent espresso.

Of course, having good coffee beans as a companion is also pretty crucial to your shot success. At ØNSK we have an exquisite selection of coffee beans you can use as the foundation for your espresso. Then you’re well on your way to a taste experience you’ll soon want to try (and geek out over) again.

The history of espresso

Espresso is another stroke of genius from the land of dust that we humbly thank the Italians for inventing in the 1900s. Since then, espresso has made its way around the world, and cafés in particular have embraced the intense brewing method. Espresso is the foundation for creamy darlings like café latte, cappuccino, cortado – and other favourites we enjoy best in a sidewalk café with noisy Vespas around and cobblestones underfoot. Nuvel. A café in a home environment can also work, as long as the espresso is brewed with know-how and love.

Fun fact (which is also quite useful if you’re going to Italy): an espresso in Italy can only cost 1 Euro if you drink it standing up in the bar.

ØNSK logo

Få vores tips og tricks

Skriv dig op til vores nyhedsbrev
og få vores kaffetips og
-tricks direkte i indbakken.