Privat

Nespresso  

Der er nok ikke mange, der ikke kender Nespresso, og det univers der byder sig, når man går ind i en af kaffegigantens flagship-butikker. De har formået at bryde igennem med single-serve-kaffe, og har på sin vis også været med til at drysse kaffekultur over de almindelige hjem rundt omkring.

Læs også:
Espresso
Lungo
Kaffekapsler

Hvad er Nespresso? 

Nespresso er grundlagt i 1986 af fødevareproducenten Nestlé med en vision om at gøre det muligt og let at brygge den perfekte kop espresso. Nespresso revolutionerede kaffemarkedet og måden at brygge kaffe på. De opfandt de her små kapsler, der skal i maskiner – og som så brygger en nem kop kaffe.

Nespresso var de første på markedet med kaffekapsler, og de har med opfindelsen skabt en stor og loyal kundeskare. Nespresso lancerede deres første fire varianter af kaffekapsler og to maskiner i 1989, som blev testet og introduceret i Schweiz, Japan og Italien. Den dag i dag er kaffemaskinerne fra Nespresso flyttet ind i mange hjem verden over, og Nespresso udvikler fortsat deres kollektioner af både kapsler og maskiner. Hertil er der selvfølgelig også det udstyr, der hjælper med at steame mælk, så man også kan udgive sig for at være barista og brygge darlings som latte og cappuccino. 

Bionedbrydelige og økologiske kaffekapsler fra ØNSK 

Engang havde Nestlé patent på deres kapsler. Det har de ikke længere. Det er årsagen til, at du finder kapsler mange forskellige steder. Også her hos ØNSK.  Vi mener dog, at vores alligevel skiller sig ud fra mængden – af flere forskellige årsager: 

  • Vores kapsler er bionedbrydelige og kan komposteres
  • Vores kapsler indeholder økologisk kaffe, der er dyrket med respekt for naturen og dyrelivet omkring
  • Vores kaffe er ristet på mikroristeri i København

Nespresso

There are probably not many people who don’t know Nespresso and the universe that presents itself when you walk into one of the coffee giant’s flagship stores. They’ve managed to break through with single-serve coffee, and in a way have also helped sprinkle coffee culture on ordinary homes around.

Read also:
Espresso
Lungo
Coffee capsules

What is Nespresso?

Nespresso was founded in 1986 by food manufacturer Nestlé with a vision to make it possible and easy to brew the perfect cup of espresso. Nespresso revolutionised the coffee market and the way coffee is brewed. They invented these little capsules that go into machines – and then brew an easy cup of coffee.

Nespresso was the first on the market with coffee capsules, and with the invention they have created a large and loyal customer base. Nespresso launched its first four varieties of coffee capsules and two machines in 1989, which were tested and introduced in Switzerland, Japan and Italy. To this day, Nespresso coffee machines have moved into many homes around the world and Nespresso continues to develop their collections of both capsules and machines. Of course, there’s also the equipment that helps steam milk, so you can also pretend to be a barista and brew darlings like lattes and cappuccinos.

Biodegradable and organic coffee capsules from ØNSK

Nestlé once had a patent on their capsules. They no longer do. That’s why you’ll find capsules in many different places. Also here at ØNSK. However, we believe ours stands out from the crowd – for a number of reasons:

  • Our capsules are biodegradable and can be composted
  • Our capsules contain organic coffee that is grown with respect for nature and wildlife around
  • Our coffee is roasted in a micro-roastery in Copenhagen
ØNSK logo

Få vores tips og tricks

Skriv dig op til vores nyhedsbrev
og få vores kaffetips og
-tricks direkte i indbakken.